Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Образцова О. М.
  УНІВЕРСАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВ У КОГНІТИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
 2. Гунченко С. Д.
  СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
 3. Cazacu L.
  DISCURSURI IDENTITARE ОN REPUBLICA MOLDOVA ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
 4. Кузьмінецька О. Ю.
  МАРКЕРИ ЧАСУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ У БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА БАЗІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ "THEMANOF PROPERTY" BYJ. GALSWORTHYТА "AFAREWELLTOARMS" BYE. HEMINGWAY")
 5. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ТЕРМИНОЛОГИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДОМОМ И ПРИУСАДЕБНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ: МАТЕРИАЛЫ К «ИДЕОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ РУССКИХ ГОВОРОВ УКРАИНЫ, МОЛДОВЫ И РУМЫНИИ»
 6. Нікітіна I. B.
  СУЧАСНІ ТЕОРІЇ УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Морошану (Демьянова) Л. И.
  СЕРИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ХІХ ВЕКА И ИХ ТВОРЧЕСТВО В ОДЕССЕ» СТАТЬЯ 1. ТВОРЧЕСТВО АНТОНИО ПИЛЛЕРА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Алтухова С. В.
  ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З НАЗВАМИ ТВАРИН

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

 1. Алексеева Л. І., Малецька І. В., Ярмолович О. І.
  САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
 2. Bokareva G. V.
  GENERAL APPROACHES TO TEACHING GRAMMAR FOR EXAMS
 3. Зарицька І. П.
  РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЙ КОМУНІКАЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
 4. Мартинова Р. Ю.
  СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. Романюк А. С.
  К ВОПРОСУ ОБ УСВОЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА КАК СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

АВТОРИ 4 ВИПУСКУ