Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Головна

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» було засновано у 2010 році.

У 2014 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (додаток № 5) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» було включено до Переліку наукових фахових видань України.

Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17 жовтня 2012 року № 1112, статті опубліковані у журналі, прирівнюють до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» містить статті з актуальних проблем педагогіки та методики викладання іноземних мов, порівняльного мовознавства, семантики, лексикології, граматики та синтаксису германських та романських мов. Наводяться статті з теорії та практики перекладу.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»:

 1. Українська мова та література;
 2. Російська мова та література;
 3. Слов’янські мови та література;
 4. Література зарубіжних країн;
 5. Романські, германські та інші мови;
 6. Теорія літератури;
 7. Порівняльне літературознавство;
 8. Загальне мовознавство;
 9. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство;
 10. Перекладознавство;
 11. Мова і засоби масової комунікації;
 12. Міжкультурна комунікація.

Матеріали видання відбивають основні напрями освітньої та наукової діяльності факультету лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету. Сподіваємось, що відкриття на факультеті лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 10.02.04 Германські мови та 10.02.17 – Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство сприятиме розвитку наукового співробітництва фахівців з філології, розширенню наукових пошуків у сфері мовознавства.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

 

Із щирими побажаннями творчих успіхів, головний редактор

доктор філологічних наук, професор

Мамич Мирослава Володимирівна