Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Головна

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» було засновано у 2010 році.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3)

Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща).

У Науковому віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» публікуються статті з актуальних проблем мовознавства, літературознавства та перекладознавства.

Редакція Наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

До публікації приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.