Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Мізецька В.Я., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний гуманітарний університет

 

Члени редакційної колегії: 

Савчук Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства, Міжнародний гуманітарний університет;

Ладиненко А.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Зубов М.І., доктор філологічних наук, професор кафедри германських та східних мов, Міжнародний гуманітарний університет;

Корнещук В.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;

Дмитрів І.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Голик С.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Гадомський О.К., доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет (Ополе, Польща).