Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 54

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Abramicheva O. M., Petrovsky M. V.
  VERBAL IMPLEMENTATION OF THE PRECEDENT SITUATION OF COVID-19 PANDEMIC IN THE POLITICAL DISCOURSE
 2. Алексенко С. Ф.
  ОНОМАСТИЧНА І СЕНСОРНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ПОРТРЕТА ПЕРСОНАЖА В РОМАНІ ДЖОАН ХАРРІС “ШОКОЛАД”
 3. Альбота С. М.
  ВПЛИВ COVID-19 НА ЦИФРОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ЛІНГВОСЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
 4. Бабич М. Є., Слива Т. В.
  ЧЛЕНИ АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП У СКЛАДІ ІНШИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПАРАДИГМ
 5. Бойчук М. В., Бойчук В. М.
  СТАБІЛЬНІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ – ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МОВНОЇ СИСТЕМИ
 6. Веремчук Е. О.
  СТРУКТУРНИЙ ВИМІР АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ DIGNITY
 7. Holovnia A. V., Kovalenko S. S.
  LINGUOSTYLISTIC MEANS OF THE PRAGMATIC INFLUENCE ON THE AUDIENCE (BASED ON THE SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY IN THE KNESSET)
 8. Гомон А. М., Заверющенко М. П., Писарська Н. В.
  СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ У СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ
 9. Давиденко А. О.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА PANDEMIC В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
 10. Дейчаківська О. В.
  ПРЕДИКАТИВНІ ПРИКМЕТНИКИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПОХВАЛИ
 11. Демченко І. В.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ
 12. Казимір І. С.
  КАТЕГОРІЯ КОНТЕКСТУАЛЬНОЇ СИНОНІМІЇ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТАФОРИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ)
 13. Комарницька О. І., Карпушина М. Г.
  ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ І ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПРО ВІЙНУ РОСІІ ПРОТИ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛАХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ)
 14. Махачашвілі Р. К., Семеніст І. В.
  ІЛЛОКУТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА МАТЕРІАЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА АЗІЙСЬКИХ ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 15. Мельничук Н. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ АД’ЄКТИВНИХ ЕМОСЕМІЗМІВ ПОЗИТИВНОЇ СЕМАНТИКИ
 16. Микитюк О. Р.
  “ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРІВ І НИЩЕННЯ БЕЗХАРАКТЕРНОСТИ” КРІЗЬ КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ДОНЦОВИХ ТВОРІВ
 17. Пантілеєнко К. С.
  ПРЕЗЕНТАЦІЯ РІЗНОВИДІВ ЖИТТЯ У “ЩОДЕННИКУ СТРАЧЕНОЇ” МАРІЇ МАТІОС
 18. Пасічник Н. І., Закордонець Н. І., Плавуцька О. П.
  МІЖКУЛЬТУРНИЙ ЦИФРОВИЙ ДИСКУРС ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ФІЛОЛОГІЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ
 19. Приблуда Л. М.
  МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНАХ ЛЮКО ДАШВАР “ІНІЦІАЦІЯ” ТА “#ГАЛЯБЕЗНОЛОВИ”
 20. Пятковська Т. А.
  ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЯ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 21. Рубана Є. С.
  АНТОНІМНІ ВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА
 22. Сікорська О. О., Шаніна О. С.
  КОНФЛІКТНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ
 23. Совєтна А. В.
  РОЗВИТОК ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МЕДІАТЕКСТАХ ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛІВ
 24. Стройкова С. А.
  ПРОПОЗИЦІЙНО-АСОЦІАТИВНА МОТИВАЦІЯ НІМЕЦЬКИХ НАЙМЕНУВАНЬ РИБ
 25. Sushkevych O. V.
  COMMUNICATIVE LEADERSHIP IN BRITISH POLITICAL DISCOURSE: TACTICS INVOLVING THE PUBLIC
 26. Тєлєжкіна О. О., Берестова А. А.
  ПАРОНОМАЗІЯ ЯК ФОНОСТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
 27. Тодорова Н. Ю., Лапіна М. О.
  СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ У СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
 28. Томусяк Л. М.
  АТРИБУТИВНІ КОМПОНЕНТИ З ОБСТАВИННОЮ СЕМАНТИКОЮ
 29. Khabarova I. V., Wang Zhizi
  SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF CHINESE IDIOMATIC EXPRESSIONS IN RUSSIAN AND UKRAINIAN TRANSLATIONS
 30. Шульська Н. М., Римар Н. Ю.
  ЛЕКСИЧНА КУЛЬТУРА МІСЦЕВИХ ЗМІ: АНАЛІЗ ТИПОВИХ ЛІНГВОАНОРМАТИВІВ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Gafarova Samangul Husu
  FOLKLORE MOTIVES IN LITERARY EXAMPLES
 2. Генц А. В.
  ІСТОРІОГРАФІЧНА “ФІЗІОНОМІЯ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ПОЧАТКОВИЙ КОД
 3. Голубішко І. Ю., Лаврова А. О.
  АНГЛОМОВНА ПОЕЗІЯ НІГЕРІЇ ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ 1967–1970 РОКІВ
 4. Журба С. С.
  ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ МИКОЛИ ЗЕРОВА
 5. Ісаєв Хуршид Байрам оглу, Дем’янюк А. А.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ТУРЕЦЬКОГО МІСТА КАРС У ЛІТЕРАТУРІ
 6. Калинчук А. М.
  РАННІ ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ РОЗВІДКИ МИХАЙЛА ВОЗНЯКА: ПРОЛЕГОМЕНИ
 7. Кобзей Н. В.
  АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ ХУДОЖНИКА В ОПОВІДАННІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА “ОЛАФ СТЕФЕНЗОН”
 8. Крупка М. А.
  “ДІВЧИНА ЗІ СХОДУ”: ТИПИ ЖІНОК У РОМАНІ ІРЕНИ КАРПИ “ДОБРІ НОВИНИ З АРАЛЬСЬКОГО МОРЯ”
 9. Лях Т. О.
  НОВЕЛА МАРКА ЧЕРЕМШИНИ “НЕЧАЯНА СМЕРТЬ” У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВА
 10. Матвєєва О. О.
  ІДЕЯ ЖІНОЧОЇ ЕМАНСИПАЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ПАНАСА МИРНОГО (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ “СКОЛИХНУВ”, “РОДИНА БОРОДАЇВ – ГОЛОВИХА – УЧИТЕЛЬКА”)
 11. Медвідь Н. О.
  ДУХОВНІ ПІДТЕКСТИ ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА ДОВОЄННОГО ПЕРІОДУ
 12. Слоневська І. Б., Пірошенко С. Ю., Мартинюк Д. О.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ ОТФРІДА ПРОЙСЛЕРА “DIE KLEINE HEXE” У ДИСКУРСІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ МІФОЛОГІЇ
 13. Сорока Бояджиоглу Л. Т.
  ПОВЕРНЕННЯ ДО АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ У ТВОРАХ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ
 14. Тендітна Н. М., Лисенко Н. В.
  КУЛЬТУРА ОДЯГУ ТА ЙОГО НИЩЕННЯ В РОМАНІ ВАСИЛЯ ЗЕМЛЯКА “ЛЕБЕДИНА ЗГРАЯ”
 15. Chobanyuk M. M.
  ARTISTIC SYNTHESIS: A VIEW OF CRITICISM

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Барановська Л. М., Альбота С. М.
  ВИДИ ІСТОТ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ (НА ОСНОВІ РОМАНУ ГОЛЛІ БЛЕК “ЖОРСТОКИЙ ПРИНЦ”)
 2. Дегтяренко М. О.
  АНГЛОМОВНА НОМІНАЦІЯ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ ОНОМАСТИКИ СВІТОВИХ ІНСТИТУЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
 3. Ковтун О. В., Гармаш Т. А., Хайдарі Н. І.
  ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕКСТУ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛІСТИКИ О. ГЕНРІ)
 4. Крайняк Л. К., Дуда О. І., П’ятничка Т. В., Рибіна Н. В.
  ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ
 5. Пушик Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
 6. Сливка Л. З.
  ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ У ВІЙСЬКОВІЙ ГАЛУЗІ