Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 43-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Вінтонів М. О., Мойсак А. О.
  ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ ФОНОВИХ ЛОКАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 2. Волошин М. М., Вислободская И. М.
  ОБРАЗ ХРИЗАЛИДЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ В. Г. МАЛАХИЕВОЙ-МИРОВИЧ
 3. Горболіс Л. М.
  МУЗИКА ЯК СМИСЛОВА ДОМІНАНТА РОМАНУ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ПРИЛЕТІЛА ЛАСТІВОЧКА»
 4. Іщенко О. А.
  СПЕЦИФІКА НАРАТИВУ В РОМАНАХ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ
 5. Карікова Н. М.
  ПУРИСТИЧНІ ПОГЛЯДИ М. СУЛИМИ НА ВНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
 6. Карпець Л. А., Приходько В. С., Коваленко Ю. М.
  СЕМАНТИЧНА НОМІНАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ СПОРТИВНОГО ЖАРГОНУ
 7. Кириленко Н. І., Владимирова В. М.
  ГЕНІЙ У ФАКТОРІ ЧАСУ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧО-КРИТИЧНИЙ ДИСКУРС ТВОРЧОЇ ПОСТАТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ХХ СТ.
 8. Кулакевич Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ ПРИВИДІВ У ПОВІСТІ ҐЕО ШКУРУПІЯ «СТРАШНА МИТЬ»
 9. Куманська Ю. О.
  «МАНДРІВКА ДОЩИНКИ» ОЛЕСЯ ІЛЬЧЕНКА: НА ПЕРЕТИНІ ЛІТЕРАТУРИ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА
 10. Марчук Л. М.
  МАРКЕРИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДОЛЯ У ТВОРАХ ГАЛИНИ ТАРАСЮК: СИНТАКСИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 11. Марчук С. М.
  КРИМСЬКИЙ ТЕКСТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ
 12. Микитюк О. Р.
  КОНТРАСТИВНИЙ АСПЕКТ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ-ЕТНОНІМІВ МАЛОРУССКІЙ, МАЛОРУС (МАЛОРОС), УКРАЇНОФІЛ ТА ІН.
 13. Монастирська Х. Р.
  КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ АЛЕГОРІЇ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 14. Мороз Т. Ю.
  ЧИСЛОВА СПЕЦИФІКА ІМЕННИКІВ – ВЛАСНИХ НАЗВ
 15. Nanivskyy R. S.
  WIELOWYMIAROWOŚĆ GATUNKÓW LITERACKICH W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA NA PRZYKŁADACH SPOSOBÓW KREACJI BOHATERÓW
 16. Науменко Н. В.
  МАНДАЛА ЯК МОДЕЛЬ СВІТОБУДОВИ У СУЧАСНОМУ ВІЛЬНОМУ ВІРШУВАННІ
 17. Новодворчук О. В.
  ОКРЕМІ РІЗНОВИДИ ПОЕТИЧНИХ ДИСКУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ НАЙМОЛОДШИХ (КІНЕЦЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
 18. Палій О. П.
  ЧЕСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН 60–90-Х РР. ХХ СТ.: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС
 19. Протопопова К. О.
  КОНЦЕПТ «ІСТИНА» У НОВЕЛІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «ЩО ТАКЕ ІСТИНА?»
 20. Роздольська І. В.
  ЛІТЕРАТУРНИЙ СИЛУЕТ СТРІЛЕЦЬКОГО ПОКОЛІННЯ У «ВІСТНИКУ ПРЕСОВОЇ КВАТИРИ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ»
 21. Романюк В. М.
  ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СОМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ
 22. Савченко А. Л.
  ОСОБЛИВОСТІ З’ЯСУВАЛЬНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СПОЛУЧНИМИ СЛОВАМИ
 23. Сметана І. І.
  МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ МОТИВУ СМУТКУ В ІДІОСТИЛІ В. СВІДЗІНСЬКОГО
 24. Строкаль О. М.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МІФОЛОГЕМИ СОНЦЯ-ЦЕНТРУ ВСЕСВІТУ В ПОЕЗІЇ ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО
 25. Суворова Л. К., Храпчук С. Ю.
  ПСИХОЛОГІЗМ МАЛОЇ ПРОЗИ М. МОГИЛЯНСЬКОГО
 26. Супрун В. М.
  ЕКЗИСТЕНЦІАЛ ЗРУЙНОВАНОГО МАТЕРИНСТВА В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ
 27. Хомік О. Є.
  АПОТРОПЕЇЧНА ФУНКЦІЯ СЛОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
 28. Хороз Н. С.
  СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАНСФОРМОВАНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 29. Шестакова С. О.
  ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ УЧАСНИКІВ ВІРТУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НІКОНІМІВ)
 30. Шмілик І. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ І. ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРІЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Балабан О. О.
  КАТЕГОРІЯ КІЛЬКОСТІ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНА УНІВЕРСАЛІЯ У СПОРІДНЕНИХ МОВАХ (АНГЛІЙСЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА)
 2. Баркарь У. Я., Лисевич І. Б.
  ЗМІСТ І СТРУКТУРА КОНЦЕПТІВ РАДІСТЬ/FREUDE ТА ГОРЕ/KUMMER У НІМЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ
 3. Вайноренє І. П.
  КОЛОКАЦІЇ З ЛЕКСЕМАМИ “RESULT” І “CONSEQUENCE” У БРИТАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ КОРПУСІ: ЗІСТАВНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 4. Василенко В. А.
  ТЕРМІНОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ ПРАВОТВОРЧОСТІ
 5. Запухляк І. М.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 6. Ibrahimova B. E.
  HIERARCHICAL ISSUES IN THE TEXT ORGANIZATION
 7. Лучечко Т. М.
  ПОЛІСЕМІЯ ЯК СПОСІБ КОДУВАННЯ ОБРАЗУ В ЗАГАДЦІ
 8. Мельниченко Г. В.
  ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИМОВНО-ОРФОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПРИЧИНИ НЕВІДПОВІДНОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Пена Л. І.
  ЦІКАВО ПРО МОВУ ТА МОВОЗНАВСТВО (РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ К. А. БУЛАХОВСЬКОГО «ЦІКАВЕ МОВОЗНАВСТВО»)
 2. Skorobohatova O. O., Panarina I. M.
  REVIEW OF THE MONOGRAPH BY O. V. CHERNTSOVA “DISCOURSE VARIATION OF WORD COGNITIVE SEMANTICS: THE EXPERIENCE OF INTEGRAL RESEARCH (BASED ON VERBAL PREDICATES КАЗАТЬСЯ, ПОКАЗАТЬСЯ, DEVERBATIVE КАЖИМОСТЬ, PARENTHESIS КАЖЕТСЯ)”