Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 51-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

 1. Balatska O. L., Kuznetsova Yu. I.
  MEANS OF NEGATIVE EVALUATION IN CRITICAL REMARKS IN ENGLISH-LANGUAGE RESEARCH ARTICLES IN SOCIAL STUDIES
 2. Безугла Л. Р.
  АПОСІОПЕЗА І СУМІЖНІ ПОНЯТТЯ З ПОЗИЦІЙ ЛІНГВОПРАГМАТИКИ
 3. Воробйова О. С., Палій К. В., Сідак О. О.
  СЕМАНТИКА СЛЕНГОВИХ НАЙМЕНУВАНЬ ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 4. Галаур С. П., Москаленко М. В.
  КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ АВТОРА ТА РЕГУЛЯТИВНІСТЬ ТЕКСТУ (НА МОВНОМУ МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ «СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК»)
 5. Гунченко Ю. В., Король Т. Г.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКА TEXT ANALYZER ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ СКЛАДНОСТІ ТЕКСТУ
 6. Дмитренко О. В., Дяченко А. А.
  АНГЛІЦИЗМИ У СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 7. Домаренко М. В., Панова А. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ МЕТОДОМ КАЛЬКУВАННЯ У ВІДЕОГРІ «DOTA UNDERLORDS»
 8. Кондрашова Є. О.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЕТИЧНОГО СВІТУ ТА ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ Д. ТОМАСА В ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ
 9. Криворучко В. І.
  МІФОПОЕТИКА ХРОНОТОПУ В РОМАНІ М. ДОЧИНЦЯ «МАФТЕЙ. КНИГА, НАПИСАНА СУХИМ ПЕРОМ»
 10. Кушнірова Т. В., Рева А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РОБОТОТЕХНІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ АЙЗЕКА АЗІМОВА
 11. Мангура С. І., Кісь С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
 12. Manhura S. I., Palii K. V., Astakhova S. A.
  THEORETICAL ASPECT OF TRANSLATION OF ENGLISH AND GERMAN NEWSPAPER HEADLINES
 13. Мандрико О. В.
  ОПОВІДАННЯ Б. ТРАВЕНА «ІНДІЙЦІ І ЧЕРНЕЦЬ»: ДУАЛІЗМ ЯК ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПРИНЦИП
 14. Ніколаєнко Ю. О.
  СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 15. Павельєва А. К., Дмитрюк С. С.
  ПЕРЕКЛАД ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЇЖІ В ПОВІСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ «СТАРОСВІТСЬКІ ПОМІЩИКИ»
 16. Палій К. В., Астахова С. А., Клочко Л. А.
  ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ НАЙМЕНУВАНЬ ПРЕДМЕТІВ ІНТЕР’ЄРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ
 17. Сідак О. О., Кузнецова Ю. І.
  ПОРУШЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ НОРМ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 18. Слоневська І. Б., Пірошенко С. Ю.
  ФЕНОМЕН НЕОВІКТОРІАНСЬКОГО РОМАНУ В СУЧАСНОМУ КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 19. Таловиря Г. М., Болотнікова А. П.
  ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 20. Чередник Л. А.
  РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В КРОСКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
 21. Sherstiuk N. O.
  “FLIPPED CLASSROOM” AS A NEW METHOD OF TEACHING ENGLISH IN HIGHER EDUCATION
 22. Якубенко І. В., Купар М. С.
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ