Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 51-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Антонова В. Ф., Нешко С. І.
  РЕЦЕПЦІЯ ТРАДИЦІЙ ЛЕГЕНДИ У ТВОРЧОСТІ Р. САУТІ
 2. Артеменко Л. В.
  ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС РАЦІОЦЕНТРИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕМИ МИТЦЯ І МИСТЕЦТВА В ЗАРУБІЖНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
 3. Бандура Т. Й.
  ПАРАДИГМА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ ДЖОРДЖ ЕЛІОТ «МІДЛМАРЧ»: ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРОЛОГІЇ
 4. Баняс В. В., Баняс Н. Ю.
  СОНЕТ «АНТЕРОС» ЖЕРАРА ДЕ НЕРВАЛЯ ЯК ЕМБЛЕМА ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОМЕТЕЇЗМУ
 5. Бондаренко Г. П.
  ЛИСТИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
 6. Василюк Є. І.
  МОТИВИ ПРИЙОМНОГО СИНА І ВИГНАННЯ В РОМАНІ Ф. О’БРАЙЄНА «САГА ПРО САГО СЛЕТТЕРІ»
 7. Вовк О. В.
  НАЦІОНАЛЬНО-АКСІОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ В АМБІВАЛЕНТНИХ ТВОРАХ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 8. Галенко А. М.
  КОНЦЕПТ «ОДЯГ» ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕПІСТОЛЯРІЇ ОСКАРА ВАЙЛДА
 9. Голобородько Ю. К.
  ТЕМАТИКА Й ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО У ТВОРЧОСТІ А. АВЕРЧЕНКА КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО ПЕРІОДУ
 10. Горанська Т. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА ПОЕТИКИ КОМЕДІЇ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА «ПРИЕЗЖИЙ ИЗ СТОЛИЦЫ, ИЛИ СУМАТОХА В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ»
 11. Ісаєв Хуршид Байрам оглу, Дем’янюк А. А.
  АЗЕРБАЙДЖАН У ТВОРЧОСТІ РЮРІКА ІВНЄВА
 12. Коломієць Н. Є., Яременко Н. В.
  СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ОПОЗИЦІЙНИХ ТОПОСІВ «МІСТО» – «СЕЛО» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПРОЗІ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
 13. Мелещенко В. О., Черній Л. В., Заблоцька Л. М.
  ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДОСВІД РОМАНУ ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»
 14. Приходько В. С., Божко Ю. О.
  ГОЙДАЛКА СІМ’Ї У РОМАНІ МАРКА ЛЕВІ «ОСТАННЯ ЗІ СТЕНФІЛДІВ»
 15. Саркісова І. А.
  ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ЛІТЕРАТУРНА ГЕНЕЗА ЗАРУБІЖНОГО ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ
 16. Сліпачук Н. М.
  ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ТИП ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТ.
 17. Стадніченко О. О., Ласкава Ю. В.
  ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ПОЕМІ-ХРОНІЦІ В. СЕВЕРИНЮКА «ОТАК МИ ДРУЖИЛИ З МОСКВОЮ»
 18. Тукумбаева А. Д.
  ПЕРЕВОД РЕАЛИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТЕАТРОМ, НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ, КАЗАХСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Баклан І. М., Нестерова К. І.
  АДАПТАЦІЯ РЕКЛАМИ НІМЕЦЬКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 2. Карабан В. І., Верба Л. Г., Карабан А. В.
  ВАЖЛИВІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА У ВИЗНАЧЕННІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЯК ОДИНИЦІ ПЕРЕКЛАДУ
 3. Serebriakova V. V.
  THE PECULIARITIES OF RENDERING ENGLISH COLOUR NAMES IN UKRAINIAN TRANSLATION