Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Венгринюк М. І.
  КОНТРОВЕРСІЙНІСТЬ МОВОЗНАВЧИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ПОНЯТТЯ «АДРЕСАТ»
 2. Гоян А. І.
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ДИСКУРСІ ЕКОНОМІЧНИХ РУБРИК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПРЕСИ
 3. Дерев'янко О. А., Тронь А. А.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ КРАТНОСТІ У МЕЖАХ ГРАНИЧНОЇ / НЕГРАНИЧНОЇ ДІЇ
 4. Зайцева К. Б.
  НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОНИМИИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ: ПАЛЕО- И АРХАИЧНЫЕ ИНДЕЙЦЫ. ЧАСТЬ 1
 5. Кінах Л. С.
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНТИВОВАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 6. Кривенок Ю. С.
  КОГНІТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХІТЕКТОНІКИ АВТОРСЬКОЇ ПЕРЕДМОВИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ)
 7. Лушпаева Н. М.
  О РАЗВИТИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ И СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОДЫ (700-1400 гг.)
 8. Мартынюк О. А.
  О КОММУНИКАТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ ПО БЕСТРАНШЕЙНОЙ ТЕМАТИКЕ
 9. Морошану (Демьянова) Л. І.
  МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ГОВОРАХ ЛИПОВАН ПРИДУНАВЬЯ
 10. Никитина И. В.
  СТРУКТУРЫ ВТОРИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ (ВНУТРЕННЯЯ ДИСТРИБУЦИЯ)
 11. Рыжих В. И.
  НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ В АРАБСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
 12. Швець Я. І.
  ВЕРБАЛЬНА ОБ'ЄКТИВАЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ДОМЕНІ «АРТУРІВСЬКА ЖІНКА»

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Масловська Т. О.
  ПОЕТИ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ
 2. Федоренко Л. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНО-АССОЦИАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАРНАВАЛЬНОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ КОМЕДИЙ Ф. ДЮРРЕНМАТТА)
 3. Полякова Ю. Ю.
  АНАЛИЗ ПЬЕСЫ Р. М. РИЛЬКЕ «БЕЛАЯ КНЯГИНЯ» В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ СИМВОЛИЗМА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Воробйова М. В.
  АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ АЛЮЗИВНИХ ЗАСОБІВ У ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ ТА ЛІТЕРАТУР

 1. Вайдич Н. В.
  ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
 2. Русалкіна Л. Г.
  ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ АНГЛОМОВНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
 3. Малецька І. В.
  ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
 4. Мельник Ю. В.
  СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
 5. Сазикіна Т. П., Пуленко І. А.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МАГІСТРАНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

АВТОРИ 2 ВИПУСКУ