Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Георгієва С. І.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОЛГАРСЬКОЇ ДІАЛЕКТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 2. Єсипенко Н. Г.
  PRIVACY ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ
 3. Жарких В. Ю., Жарких O. Ю.
  ГЛУБИННЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 4. Зубов М. І.
  ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ НОМІНАЦІЇ ДЕЯКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 5. Калина Н. В.
  АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТКОРРЕКТНОЕ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
 6. Мельничук-Лебедєва К. О.
  ДІАЛЕКТ МІСТА БЕРН В СИСТЕМІ ШВЕЙЦАРСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ
 7. Морошану (Демьянова) Л. И.
  МАТЕРИАЛЫ К «ПРОГРАММЕ СБОРА ЛЕКСИКИ ГОВОРОВ СТАРООБРЯДЦЕВ»: ТЕМЫ «МЛЕКОПИТАЮЩИЕ» И «ПТИЦЫ»
 8. Петлюченко Н. В.
  ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ ПРИЗЫВНОСТЬ В НЕМЕЦКОМ И УКРАИНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ
 9. Стрельчук В. І.
  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ДО ТЕОРІЇ ПИТАННЯ
 10. Финогина Л. Н.
  КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ О НЕКОТОРЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ
 11. Юнацька А. Б.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ: КОРЕЛЯЦІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Манюх Н. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ У ПРОЗІ В. ДРОЗДА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Дерік І. М.
  ЛЕКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦІЙ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ (на матеріалі англійської та української мови)

 2. Пасекова Н. В.
  АВТОПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. НАБОКОВА В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ ПИСАТЕЛЯ

 3. Рыжих В. И.
  ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА СЛОВ В АРАБСКО-РУССКОМ СЛОВАРЕ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР

 1. Бакинська Н. Я.
  ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

 2. Боднар С. В.
  НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ АНГЛОМОВНОМУ СПІЛКУВАННЮ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ

 3. Кумпан М. Б.
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СТАРІІІІЙ ІЩОЛІ

 4. Мойсеєнко Н. Г., Сізова Л. В.
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ ГРАМАТИКИ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 5. Огуй О. Д., Галіна А. І.
  ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ І НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 6. Khomyakova Irina
  TEACHING CREATIVE WRITING AT SCHOOL (EXERCISES TO PROVOKE INTEREST TO LEARNING)

АВТОРИ 3 ВИПУСКУ