Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 7

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Морозова И. Б.
  ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ИСТИННОСТИ СУЖДЕНИЯ: КОММУНИКАТИВНО-ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 2. Петлюченко Н. В.
  ХАРИЗМАТИЧНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ (КОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ)
 3. Лушпаева Н. М.
  ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 4. Мартынюк О. А.
  КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
 5. Мойсеєнко Н. Г.
  ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАЙМЕННИКА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ
 6. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ (СОКОЛИНЦЫ) СУЧАВСКОГО ОКРУГА (РУМЫНИЯ) (III)
 7. Романюк А. С.
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОРОЖДЕНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
 8. Сізова Л. В.
  КАТЕГОРІЯ ПЕРФЕКТНОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ
 9. Bigunova S., Zubilevych M.
  THE USAGE OF SYMBOLIC PROPER NAMES-TOPONYMS

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Морошану (Демьянова) Л. И.
  СЕРИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ХІХ ВЕКА И ИХ ТВОРЧЕСТВО В ОДЕССЕ». СТАТЬЯ 4. ТВОРЧЕСТВО ЭНРИКОМУСТОНА (ЧАСТЬ II)
 2. Суслопарова С. К.
  ДОШЛЮБНЕ СПІЛКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В МЕЖАХ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «БУРЛАЧКА» І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР

 1. Желясков В. Я., Таланова Л. Г.
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
 2. Касаткіна О. В.
  ЗАНЯТТЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ
 3. Ярмолович О. И., Любимова С. И., Иванова Т. В.
  ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТАРШИХ КУРСАХ
 4. Ярмолович О. И., Алексеева Л. И., Катрич С. И.
  РОЛЬ ИНДУКТИВНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

АВТОРИ 7 ВИПУСКУ