Триває набір:

З 2010 року

більше 1135 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

  1. Ступак І. В. 
    ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОХІДНИХ КАУЗАТИВНИХ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «КАУЗУВАТИ БУТИ В МІСЦІ»
  2. Зварич В. Ю., Федоренко Л. В. 
    ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ КОДИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 
  3. Морошану (Демьянова) Л. И. 
    ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ (СОКОЛИНЦЫ) СУЧАВСКОГО ОКРУГА (РУМЫНИЯ) (II)
  4. Рыжих В. И. 
    ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ АРАБСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
  5. Ставертій Г. О. 
    КОНЦЕПТ 'GUT' В НІМЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  6. Таранець В. Г., Слободцова І. В. 
    ТЕКСТИ «ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ»: ЧАС НАПИСАННЯ (ФОНОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ) 
  7. Швачко С. А.
    АЛЛОМОРФИЗМЕДИНИЦ ЯЗЫКА И РЕЧИ: КОНТРАСТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
  8. Шкворченко Н. М. 
    ТЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ КОМУНІКАНТАМИ РІВНОГО СЛУЖБОВОГО РАНГУ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

  1. Масловська Т. О.  
    ФОЛЬКЛОР ТА СИМВОЛИ У ПОЕЗІЯХ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
  2. Морошану (Демьянова) Л. И. 
    СЕРИЯ «НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ХІХ ВЕКА И ИХ ТВОРЧЕСТВО В ОДЕССЕ». Статья 3. ТВОРЧЕСТВО ЭНРИКОМУСТОНА (ЧАСТЬ I)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

  1. Коренькова А. А. 
    ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МАТЕРИАЛОВ И ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСУ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ
  2. Stepanova O. K. 
    LINGUISTIC AND SEMANTIC ASPECTS OF TRANSLATING ENGLISH LEGAL TERMINOLOGY

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР

  1. Talanova L. 
    SPEECH CULTURE AS A FEATURE OF A LANGUAGE
  2. Таланова Л. Г., Желясков В. Я. 
    АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
  3. Ярмолович И. О., Малецкая И. В., Бурлака А. Н. 
    ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
  4. Ярмолович О. И., Шумакова Д. В. 
    ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА МГУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АВТОРИ 6 ВИПУСКУ