Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 38-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МАТЕРІАЛИ ІIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЛЮДИНА І ПРАВО В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ» (7 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ, КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ НУ «ОЮА»)

 1. Аникина И. В.
  МОТИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦА В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVI – ХVII ВЕКОВ
 2. Ануфрієва Н. Д.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
 3. Архипенко Л. М.
  АНГЛОМОВНА ЛЕКСИКА В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ)
 4. Беценко Т. П.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ: БАЗОВІ ПОНЯТТЯ
 5. Бибик С. П., Терещенко С. І.
  ТЕКСТ ЗАКОНУ ЯК ДЖЕРЕЛО КОДИФІКАЦІЇ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРАВА
 6. Божко О. П.
  СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ В ЗАГОЛОВКАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
 7. Бойко О. О.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MICROSOFT OFFICE EXCEL ДЛЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
 8. Брайченко С. Л.
  ЕКЗОТИЧНІ ЧОЛОВІЧІ ОСОБОВІ ІМЕНА У КОЛІ СУЧАСНИХ АНТРОПОНІМІЧНИХ УПОДОБАНЬ МЕШКАНЦІВ ОДЕЩИНИ
 9. Буряк К. М., Кузнєцова І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗООНІМІВ CAT ТА DOG В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 10. Гандзюк О. М.
  ВИДИ ДИНАМІЧНИХ ДОТИКІВ ЯК ЗАСІБ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
 11. Гогуленко О. П.
  ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
 12. Гроза І. М.
  ПРОФЕСІЙНИЙ ІНШОМОВНИЙ ДИСКУРС У ПРАВОВІЙ СФЕРІ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 13. Данилюк Н. О.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 14. Добровольська Л. В., Ануфрієва Н. М.
  ПРО ЗАСВОЄННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТАМИ БІНАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 15. Diachuk N. V.
  METHODOLOGY FOR THE SCRIPTURE PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS
 16. Завальська Л. В.
  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 17. Zirka V. V.
  POWERFUL LEXICON IN TEACHING ADS’ MAKING UP
 18. Іваненко І. М., Шавардова О. Ю.
  МОВНІ МАНІПУЛЯЦІЇ В ПОЛІТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ СТЕНОГРАМ ЗАСІДАНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ)
 19. Карамишева І. Д., Назарчук Р. З., Коханевич І. І.
  ПОРТРЕТИЗАЦІЯ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ГЛЯНЦЕВИХ ЖУРНАЛАХ)
 20. Кісельова А. А.
  РОЛЬ ХЕШТЕГІВ У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ НА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ В УКРАЇНІ 2019 РОКУ
 21. Клярська Г. Ю., Тарасенко О. Д.
  СУРЖИК – ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МОВЛЕННЯ
 22. Кондратенко Н. В.
  МОВНА ГРА В РЕКЛАМНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ ЯК ВИЯВ ЛІНГВОКРЕАТИВУ
 23. Корольова Н. О.
  ГЕНДЕРНА МАРКОВАНІСТЬ МЕТАФОРИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «A GAME OF THRONES», «DIE HERREN VON WINTERFELL» ТА «DAS ERBE VON WINTERFELL»
 24. Кравець Л. В.
  АРХЕТИПНА ОСНОВА СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО МІФОТВОРЕННЯ
 25. Лапиніна О. Л.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ЧОЛОВІКА В НІМЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 26. Левченко Т. М., Чубань Т. В.
  РОЛЬ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «У ПУЩІ»)
 27. Лефтерова О.М.
  «RAMUS AUREUS» У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИМВОЛІКИ
 28. Макарець Ю. С.
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА КРИТЕРІЇ УНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 29. Малинівська О. А.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕКЛАМНИХ ЖАНРІВ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 30. Мамич М. В., Шевченко-Бітенська О. В.
  СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ У ТЕКСТАХ АНЕКДОТІВ ПРО ПРАВНИКІВ
 31. Марчук Л. М.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОЦІННОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕМІНІТИВІВ У МОВІ ЗМІ
 32. Мачульська К. Я.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНІКАТИВНИХ ТАКТИК АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ: СОЦІАЛЬНО-РОЛЬОВИЙ АСПЕКТ
 33. Мікава Н. М.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ HAIR В АНГЛОМОВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ
 34. Надутенко М. В., Старишко Ю. В.
  СИСТЕМА ПРИРОДНОМОВНОГО АНАЛІЗУ КОРПУСНОГО ТИПУ ЯК ЗАСІБ ОПРАЦЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ
 35. Надутенко М. В.
  ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 36. Назаренко О. М.
  ПОХОДЖЕННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ ІЗ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 37. П’ятецька О. В.
  СИНОНІМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ЛЕКСИКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
 38. Павлик Н. В.
  ХУДОЖНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ПАРАМЕТРІВ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСИЛЯ СТУСА
 39. Пініч І. П.
  ДО ПРОБЛЕМИ ДУАЛІЗМУ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ ІДЕОЛОГЕМ
 40. Рейда О. А., Цвид-Гром О. П., Івлєва К. С.
  ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ТА БРИТАНСЬКИХ РЕАЛІЙ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ)
 41. Сулима О. П.
  ДО ПИТАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДІЄСЛОВА
 42. Таран О. С.
  ПРІЗВИЩА ПРЕЗИДЕНТІВ В АСПЕКТІ МОВНОЇ ГРИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКО- Й АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ)
 43. Тукова Т. В.
  ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БЕЗЫСХОДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ
 44. Умрихіна Л. В.
  РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО ФАКТОРА СВОБОДИ АДРЕСАТА У ФУНКЦІОНУВАННІ ІМПЕРАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
 45. Чолан В. Я.
  ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ТЕКСТЫ КАК ПРОДУКТ СИНЕРГИИ СЕМИОТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УНИВЕРСУМЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
 46. Шепель Ю. А.
  О РОЛИ И МЕСТЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ ВОПРОСОВ ДЕРИВАТОЛОГИИ
 47. Shekhavtsova S. O.
  THE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS’ SUBJECTNESS WITHIN THE COURSE “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”
 48. Юлинецкая Ю. В.
  ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА
 49. Ямчук П. М.
  ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ Й СОБОРНА ЦІЛІСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХРИСТОЦЕНТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ
 50. Яроцька Г. С.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ