Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 33-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  БИБЛИЯ И ПРОБЛЕМА ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В РУССКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЭПОСЕ
 2. Беценко Т. П.
  УСНОПОЕТИЧНИЙ ЗНАК-СИМВОЛ ЯК КОМПОНЕНТ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНОЇ УНІВЕРСАЛІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАРОДНИХ ДУМ)
 3. Бігун О. А.
  «СВІЙ/ЧУЖИЙ»: СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ МІСТА І СЕЛА В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 4. Бойко Л. П.
  ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ СИНГУЛЯТИВІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОДИНАДЦЯТИТОМНОГО «СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»)
 5. Гогуленко О. П., Дзинглюк О. С.
  ТЕКСТООРГАНІЗУЮЧІ ЗАСОБИ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ПАНАСА МИРНОГО
 6. Гуцуляк Т. Є.
  ОБРАЗНІ ВІДСУБСТАНТИВНІ АД’ЄКТИВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ СИНОНІМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 7. Дзюба М. М.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
 8. Кваша Т. Г.
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 9. Кизилова В. В.
  АВТОРСЬКА СПРОБА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРІЇ ПОКОЛІННЯ В РОМАНІ ДМИТРА КЕШЕЛІ «РОДАКИ»
 10. Климець М. Ю.
  ПОЕТИКА ФАНТАСТИЧНОГО В ПРОЗІ ДИМИТРІЄ ДЕМЕТЕРА
 11. Кухарчук І. О.
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ОЛЕГА ЛЯШКА)
 12. Меленчук О. В.
  ШЕВЧЕНКОВІ ІДЕЇ У ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ЮЛІАНА РОМАНЧУКА
 13. Решетняк О. О.
  ПАРАДИГМА БІБЛІОНІМІВ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРІВ КОНЦЕПТУ ГРІХ У САКРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ
 14. Сабліна С. В.
  ТИПОЛОГІЯ ПРІЗВИЩ НА -ВА В «РЕЄСТРІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ»
 15. Середницька А. Я.
  ПРЕДСТАВЛЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ІДЕОГРАФІЧНОМУ СЛОВНИКУ ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ
 16. Сіроштан Т. В.
  ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ НАЗВ УЗАГАЛЬНЕНИХ ОЗНАК В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХІІІ СТ.
 17. Шабат-Савка С. Т.
  ПЕРІОД ЯК МАРКЕР ІНТЕНЦІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 18. Шепель Ю. О.
  СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ Л. ШАПІРО В ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ПРАПОРОНОСЦІ»
 19. Шестакова С. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Безруков А. В.
  ПОЕЗІЯ АНГЛІЙСЬКИХ МЕТАФІЗИКІВ XVII СТ.: ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ ТА СУЧАСНІ СТУДІЇ
 2. Демірезен І. О.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ В РОМАНІ СЕЛЬМИ РИЗИ «УХУВВЕТ» («БРАТЕРСТВО»)
 3. Jabrayilova K.
  MODERNITY AND TOPICALITY IN EPISTOLARY HERITAGE OF SAMAD VURGUN
 4. Jafarova K.
  AZERBAIJAN MIGRATION LITERATURE, ITS ESSENCE AND PHASES
 5. Duzhyk N. S.
  THE PRESENCE/ABSENCE CONCEPTS: ONE CHARACTER ANALYSIS
 6. Zeynalova E. A.
  ARABIC-LANGUAGE ODES OF KHAGANI
 7. Маланій Н. І.
  ІНША ТІЛЕСНІСТЬ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛОСОФСЬКИХ, ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)
 8. Манько Р. М.
  РЕЦЕПЦІЯ МАЛЯРСТВА МОДЕРНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА
 9. Мороз Л. В.
  ЖАНРОВА Й ОБРАЗНА СВОЄРІДНІСТЬ ЦИКЛУ ВОЛЬФГАНГА ГЕРМАНА «DAS SCHÖNE LEBEN»
 10. Нестелєєв М. А.
  МЕТАФОРА НАЦІОНАЛІЗМУ ЯК ЛЮДОЖЕРСТВА У ПЕРШОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНОМУ РОМАНІ «КАНІБАЛ» ДЖ. ГОУКСА
 11. Нестерук С. М., Синевич Б. М.
  ЛІТЕРАТУРНІ ФОРМУЛИ В РОМАНІ СЕСИЛІЇ АХЕРН «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ»
 12. Стирнік Н. С.
  МОТИВ ЖОРСТОКОСТІ У ТВОРАХ Д. Г. ЛОУРЕНСА (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРШОЇ ЗБІРКИ ОПОВІДАНЬ «ПРУССЬКИЙ ОФІЦЕР», 1914)
 13. Тyн Лили
  ТИПИЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В РОМАНЕ ЧЖОУ МЭЙСЭНА «ОТ ИМЕНИ НАРОДА»
 14. Chobanova H.
  ROLE OF ETHNONYMS IN THE CREATION OF TOPONYM
 15. Ясногурська Л. М.
  ПРИЙОМИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анхим О. І.
  ТВОРЧІСТЬ ЯК ДІАЛОГ
 2. Василівська Н. І.
  СВОЄРІДНІСТЬ ПОСТЕПІЗМУ В ДРАМАТУРГІЇ АРТЮРА АДАМОВА (НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ «ПАОЛО ПАОЛІ»)
 3. Капелюх Д. П.
  ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ОЗНАЧЕННЯ ДРАМАТУРГІЧНОЇ РЕМАРКИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Дацер К. С.
  КРИТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ДЖОНА ФАУЛЗА В УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
 2. Чікарькова М. Ю.
  ПОСТАТІ АНТИЧНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Babayeva S.
  STATEMENT AS THE UNIT OF COMMUNICATIVE SYNTAX
 2. Баланаева О. В.
  ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: СИНОНИМИЯ И АНТОНИМИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
 3. Борко Т. М.
  ТЕКСТ І АСПЕКТИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСНОВ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
 4. Golovnia A. V.
  PECULIARITIES OF FANCIFUL IMAGES CREATION IN THE NOVEL BY RANSOM RIGGS “MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN”
 5. Ляшко О. В.
  СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ПРОПОВІДІ
 6. Мінькова Г. Ю., Матігорова Д. С.
  КОНЦЕПТ SPIEL / ГРА ТА ЙОГО МІСЦЕ У КОНЦЕПТОСФЕРІ MENSCH / ЛЮДИНА
 7. Рожков Ю. Г.
  КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 8. Семикрас Т. І.
  МІСЦЕ МІФОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ В НАУКОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Мельниченко Г. В.
  СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ ЯК ІНТРАЛІНГВІСТИЧНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 2. Romanov Yu. O., Kvashyna T. S., Kryvolapova O. V.
  THE MODEL OF LEARNER’S DICTIONARY OF RUSSIAN VERB FORMS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
 3. Савченко О. О.
  КОНЦЕПТ РІКА/RIVER В ПАРЕМІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛОМОВНОГО ЕТНОСІВ