Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Рецензування статей

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакції журналу Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія»

Автор надає до редакції статтю, яка відповідає вимогам журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду.

Для проведення рецензування статей у якості рецензентів виступають члени редакційної колегії видання.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу.

Після остаточного аналізу статті, рецензент надає підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування: прийнято до друку, прийнято до друку із зауваженнями, відхилено.

Відповідальність та обов'язки рецензентів

Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Окрім цього, рецензент допомагає автору у коригуванні та вдосконаленні своєї роботи.

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

Рецензування завжди проводиться об'єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.