Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Мізецька Віра Ярославівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов професійного спілкування, Міжнародний гуманітарний університет

Мамич Мирослава Володимирівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Члени редакційної колегії: 

Голик С.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Дмитрів І.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

Зубов М.І., доктор філологічних наук, професор кафедри германських та східних мов, Міжнародний гуманітарний університет;

Кісельова А.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Ладиненко А.П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Савчук Г.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства, Міжнародний гуманітарний університет;

Томчаковська Ю.О., кандидат філологічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри іноземних мов № 2, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Шевченко-Бітенська О.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов № 1, Національний університет «Одеська юридична академія»;

Гадомський О.К., доктор філологічних наук, доктор габілітований гуманітарних наук в області мовознавства (Варшавський університет), професор, завідувач кафедри білоруських та українських досліджень, Інститут славістики, Опольський університет (Ополе, Польща).